Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Dzielnicy Stare Bielsko za 2011 rok

Rada Osiedla Dzielnicy Stare Bielsko w okresie sprawozdawczym za 2011 rok
spotykała się w pierwsze poniedziałki miesiąca. Odbyło się również 1 spotkanie
dodatkowe na wniosek mieszkańców i 1 spotkanie ścisłe Zarządu.

W większości spotkań brali udział mieszkańcy, przedstawiciele Straży Miejskiej, dwukrotnie przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego, Radni Rady Miejskiej, Radny ze Starego Bielska Pan Adam Ruśniak i Radna spoza naszej dzielnicy Pani Grażyna Staniszewska oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś.
W trakcie tych spotkań poruszono wiele ważnych dla naszej dzielnicy tematów jak:
kontynuacja przebudowy ulicy Sobieskiego, plan modernizacji ulicy Zapłocie Duże,
rozpatrywaliśmy prośby mieszkańców dotyczące możliwości położenia nawierzchni
asfaltowej na drogach: Kadłubka, Zdrowej, Hutniczej w kierunku ulicy Francuskiej, Szklanej w kierunku ulicy Francuskiej, Rezedowej.

Rada Osiedla zatwierdziła, do wykonania przez MZD końcem 2011 roku, położenie nawierzchniówki asfaltowej na ulicy Dymarek i Malowany Dworek.
Stan własnościowy tych ulic pozwalał na wykonanie takich czynności, w przeciwieństwie do ulic wcześniej wymienionych, gdzie sytuacja prawna, własnościowa nie jest uregulowana, w związku z czym do czasu, aż wszystkie sprawy administracyjne nie zostaną wyprostowane, na większości wymienionych ulic miasto nie zaangażuje swoich środków finansowych.

Rada Osiedla położyła mocny nacisk na kwestię bezpieczeństwa w naszej dzielnicy, nagminne przekraczanie przez kierowców prędkości i poruszanie się pod wpływem alkoholu stały się zmorą naszej dzielnicy.
Dlatego też wspólnie z Policją – KMP Wydziału Ruchu Drogowego staraliśmy się znaleźć najbardziej niebezpieczne w naszej dzielnicy punkty i zastanowić się, w jaki sposób można mieszkańcom pomóc, aby czuli się bezpiecznie, np.wyjeżdżając na ulicę główną ze swoich posesji.
Rada Osiedla najwięcej próśb w tej kwestii otrzymywała od mieszkańców ulicy Nad Potokiem, szczególnie na styku ulic Portowej i Wita Stwosza, gdzie widoczność jest ograniczona do minimum.
Szczególne podziękowania składamy w tym miejscu na ręce Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP Nadkomisarza Pana Krzysztofa Gałuszki za stanowcze i zdecydowane działania policji w naszej dzielnicy.
Następnym niezwykle ważnym tematem dla mieszkańców naszej dzielnicy jest sprawa prowadzonej przez spółkę AQUA, a właściwie przez jej podwykonawców, kanalizacji naszej dzielnicy.
Prowadzone prace kanalizacyjne wywołują w różnych rejonach naszej dzielnicy niezwykłe emocje i bardzo często otrzymywaliśmy od zdenerwowanych mieszkańców sygnały, że ktoś ma utrudniony dojazd do posesji, że nie został wcześniej o takich pracach powiadomiony itd.

Rada Osiedla zauważyła , że wiele tych przecież potrzebnych nam robót jest prowadzonych w sposób nie do końca należycie zorganizowany, faktem natomiast jest, że Rada Osiedla nie jest przez podwykonawców spółki AQUA informowana, gdzie i kiedy któryś z podwykonawców zamknie dany odcinek drogi w celu wykonania prac kanalizacjyjnych.

Tematy następne:
W czerwcu 2011 roku Rada Osiedla wspólnie ze strażakami z OSP Stare Bielsko
pomagała przy organizacji Jarmarku Świętojańskiego oraz akcji organizowanej przez MOPS pod tutułem “Rycerze nie biorą “, która odbyła się na terenie Grodziska i miała na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak zgubne mogą być skutki przyjmowania narkotyków i środków odurzających.

Również w czerwcu, jeszcze w porozumieniu z ówczesnym Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej im. Św. Stanisława, Rada Osiedla przygotowała ołtarz z okazji Bożego Ciała na wzgórzu Trzech Lipek.

Czerwiec to czas lata, a co za tym idzie, jest to czas organizacji Festynu Starobielskiego na terenie OSP. Nie Radzie to oceniać, ale z sygnałów napływających już po, była to impreza niezwykle udana.

Po wielu latach prób wyremontowania ostatniego przystanku linii 24 przy Straży Pożarnej udało się go całkowicie wymienić na nowy.

W okresie przedświątecznym zaprosiliśmy na wspólną Wigilię seniorów naszej dzielnicy, a z zaproszonych gości na uroczystość przybyli Prezydent Miasta Bielska-Białej Pan Jacek Krywult, Radny Pan Adam Ruśniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 Pani Maria Borek oraz Ksiądz Prałat Antoni Kulawik.
Następnego dnia w Szkole Podstawowej nr 31 zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia na terenie OSP miało miejsce spotkanie zorganizowane dla najmłodszych mieszkańców Starego Bielska.
Dzieci dopisały liczebnością i wspólnie z nami oraz Piotrkiem “ Pepe” Szczutowskim ze Starobielskiego Ośrodka Edukacyjno-Kulturalnego bawiły się doskonale, wykonując ozdoby choinkowe, z których powstała papierowa choinka.

Końcem ubiegłego roku powstał pomysł utworzenia w naszej dzielnicy ścieżki rowerowej wzdłuż potoku starobielskiego.
Temat ten jest ciągle otwarty , do dej pory zebrano 260 podpisów i jesteśmy na etapie złożenia propozycji na ręce Pana Prezydenta Miasta B-B.

Wreszcie, wciąż w nasze dzielnicy traktowany po macoszemu temat ekologii i segregacji odpadów.
Rada Osiedla będzie w dalszym ciągu dążyć do tego, aby uświadamiać mieszkańców o szkodliwości spalania śmieci domowych w piecach węglowych służących do ogrzewania domów.Toksyny, które wydzielają się przy takim spalaniu są niezwykle groźne dla zdrowia mieszkańców i mogą być przyczyną np. nowotworów.
Argumenty, że niektórych mieszkańców nie stać na ogrzewanie gazem ze względu na jego wysoką cenę czy też nie stać na zakup węgla są ważne, nie zmienia to jednak faktu, że spalanie śmieci jest wysoce szkodliwe dla zdrowia i życia innych ludzi, ale jest również wbrew prawu i podlega grzywnie do wysokości 5 tys zł.

Rada Osiedla stoi na stanowisku ,że zbyt mało dzieje się w nasze dzielnicy, i w ogóle w mieście, w kwestii uświadamiania mieszkańców o konieczności selektywnej segregacji odpadów przydomowych.
Naszym zdaniem odpłatność za worki plastikowe na szkło, plasik i papier powoduje, że większość mieszkańców zniechęca się do takich akcji i nie segreguje odpadów przydomowych.
Uważamy ,że worki na segregacje powinny być rozdawane, tak jak to miało już wcześniej miejsce, bezpłatnie i jednocześnie powinna być prowadzona ze strony miasta zakrojona na szeroką skalę akcja edukacyjna, jakie produkty i z jakich tworzyw wolno do takich worków wrzucać, a jakich nie .
Jesteśmy przekonani ,że po kilku żmudnych miesiącach, a może nawet latach, zacznie to w końcu przynosić pozytywny skutek.

Sprawy inne:
Nowa Rada Osiedla podjęła decyzję, aby informować mieszkańców o wszelakich planach zagospodarowania przestrzennego przygotowywanych przez Biuro Rowoju Miasta, o planach rozbudowy dróg z wyłączeniem tych dróg, gdzie jest planowane tylko odnowienie asfaltu tak, aby uniknąć niepotrzebnych spięć z mieszkańcami i aby nie byli oni, tak jak się to zdarzało wielokrotnie w przeszłości, zaskakiwani bez jakiejkolwiek wcześniejszej informacji przez np.geodetów wytyczających znaczną część działki pod drogę.
Będziemy informować mieszkańców o planach nowych dróg w naszej dzielnicy i w razie potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkania mieszkańców z władzami miasta w celu przeprowadzenia rzeczowych i merytorycznych dyskusji, które z pewnością przyczynią się do głębszego poznania przez mieszkańców interesujących ich tematów, a władzom miasta pozwolą zrozumieć, przynajmniej w jakimś stopniu, sytuację mieszkańców, którzy zdają sobie sprawę, iż w naszym mieście przybywa aut i są potrzebne nowe drogi, natomiast to nie auta rządzą ludźmi, tylko na odwrót.
Uważamy ,że mieszkańcy po to budowali swoje domy, często zaciągali w bankach ogromne kredyty na budowę tychże, aby móc w spokoju żyć i pracować, a nie przeżywać ciągłe stresy związane z drogami i samochodami.
Przykłady tutaj możemy czerpać z krajów Zachodniej Europy, gdzie wszystko jest budowane przede wszystkim z myślą o mieszkańcach, tak, aby cała przestrzeń publiczna, która ich otacza była dla nich przyjazna, a nie wroga, aby czuli się bezpiecznie i komfortowo w miejscu i wokół miejsca swojego zamieszkania.

W lutym tego roku w budynku OSP odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci naszej dzielnicy.Jako wodzirej i współorganizator czynny udział w tej imprezie wziął ponownie Piotr Szczutowski, a także Pani Agata Ruśniak.
Również w lutym br.została przeniesiona do budynku OSP siedziba Rady Osiedla.
Do spraw ,których nie udało nam się niestety załatwić, należy bankomat, o który Państwo wielokrotnie pytali.Firma Euronet poinformowała nas, iż nie widzi zasadności jego montażu.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie na bieżąco przez mieszkańców do Rady Osiedla
wszelakich zauważonych ubytków w jezdni, nie działającego prawidłowo oświetlenia ulicznego, zapchanych studzienek wodnych itp.
Wszelkie uwagi od mieszkańców są przyjmowane w pierwszy poniedziałek miesiąca od godz 18.00 bądź telefonicznie.
Informujemy również, że w grudniu ub. roku ruszyła strona internetowa Rady Osiedla Stare Bielsko. Korzystamy z serwera Urzędu Miasta, a administratorem strony jest Pan Sławomir Leśków. Adres Strony www.starebielsko.um.bielsko.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.