HISTORIA

Stare Bielsko (niem. Alt Bielitz, czes. Staré Bílsko) – dzielnica Bielska-Białej położona w północno-zachodniej części tego miasta, w dolinie Potoku Starobielskiego, u stóp wzgórz Malowany Dworek (390 m n.p.m.) i Trzy Lipki (386 m n.p.m.).

Pierwsza osada starobielska powstała w XII w. i została zniszczona ok. roku 1400. Równocześnie do tej osady w XIII w. zaczęła się rozwijać wieś Bielsko, nosząca od XV w. nazwę Stare Bielsko. W 1848 r. z południowo-zachodniej części wsi wyodrębniły się Aleksandrowice. Do roku 1954 oraz w latach 19731976 miejscowość była siedzibą gminy Stare Bielsko. W 1977 r. została włączona w granice Bielska-Białej.

Najważniejszymi zabytkami dzielnicy jest grodzisko starobielskie będące pozostałością średniowiecznej osady z XII w., gotycki kościół św. Stanisława z XII w. – najstarsza budowla sakralna Bielska-Białej, ewangelicki kościół Jana Chrzciciela z 1818 r., a także polskie schrony bojowe na wzgórzu Trzy Lipki z 1939 r.

Od 2002 r. obszar dzielnicy wchodzi w skład osiedla (jednostki pomocniczy gminy) o tej samej nazwie, która prawie w całości pokrywa się z granicami historycznymi i zwyczajowymi. Niewielki obszar w południowej części dzielnicy wchodzi w skład osiedla Osiedle Piastowskie, a południowo-zachodniej – osiedla Wapienica.

Obecnie Stare Bielsko stanowi dzielnicę o charakterze mieszkalnym, silnie zurbanizowana jest jedynie jej południowa część, położona w dolinie rzeki. Dominuje zabudowa jednorodzinna, w obrębie dzielnicy znajdują się również dwa osiedla mieszkaniowe: Piastowskie w rejonie najbardziej wysuniętym na południe oraz Sarni Stok na wschodnim stoku wzgórza Trzy Lipki.

Stare Bielsko przecina Śródmiejska Obwodnica Zachodnia. Przez północną część dzielnicy przebiega droga ekspresowa S1, wzdłuż której zlokalizowanych jest kilka hipermarketów. Wschodnią granicę Starego Bielska (z Komorowicami) wyznacza ul. Warszawska stanowiąca część drogi wojewódzkiej nr 942 i będąca główną drogą wyjazdową z miasta w kierunku północnym, wzdłuż której rozlokowały się tereny przemysłowe (Grupa Kęty, BOSMAL). Przez południowe Stare Bielsko biegnie linia kolejowa nr 190 (na większym odcinku południowa granica dzielnicy).

Wzgórze Trzy Lipki należy do najcenniejszych przyrodniczo terenów miasta, a jego część to zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Sarni Stok”.

Informacja zaczerpnięta ze strony: Wikipedia.org