INFO

Skład rady osiedlowej:

imię i nazwisko funkcja
1 Dariusz Michasiów przewodniczący Rady Osiedla
2 Łukasz Czernik wiceprzewodniczący Rady Osiedla
3 Magdalena Kulpińska sekretarz Rady Osiedla
4 Wojciech Krzysztyniak skarbnik Rady Osiedla

Komisje:

Kultura i Oświata

Weronika Sznapka
Łukasz Czernik
Radosław Pawłowsk
Wojciech Krzysztyniak
Magdalena Kulpińska

ZADANIA:
-organizacja wszelkiego rodzaju imprez integracyjnych dla mieszkańców dzielnicy;
-współpraca z placówkami oświatowymi i wychowawczymi działającymi na terenie Rady Osiedla;
-współpraca ze Starobielskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej oraz OSP Stare Bielsko.

Ochrona środowiska

Magdalena Kulpińska
Michał Bogacz
Weronika Sznapka
Dariusz Michasiów

ZADANIA:
-promocja wśród mieszkańców ochrony środowiska;
-organizacja akcji oczyszczania dzielnicy i bieżąca informacja mieszkańców o nich;
-propagowanie segregacji śmieci;
-organizacja akcji ekologicznych.

Komunikacja i Kanalizacja

Czesław Jurewicz
Renata Sołtysek
Tomasz Dutka
Barbara Strońska
Krzysztof Sztojc

ZADANIA:
-organizacja spotkań z mieszkańcami w zakresie planowania remontów już istniejących dróg ,jak i nowo planowanych;
-sporządzanie rocznego planu dróg do reperacji ze środków Rady Osiedla, udział członków Rady w odbiorze wyremontowanych ulic;
-organizacja spotkań z mieszkańcami i bieżąca informacja nt. kanalizacji dzielnicy.

Bezpieczeństwo Mieszkańców

Łukasz Czernik
Czesław Jurewicz
Michał Bogacz
Dariusz Michasiów

ZADANIA:
-ścisła współpraca z Policją , Strażą Miejską i Dzielnicowym;
-propagowanie wśród mieszkańców idei współpracy ze służbami porządkowymi w zakresie ścigania przestępców i nieletnich niszczących mienie publiczne;
-promocja zdrowego trybu życia.