ODPADY WIELKOGABARYTOWE

W terminie od 23 kwietnia do 22 czerwca 2012r. na terenie naszego miasta przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz AGD. Harmonogram zbiórki dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego www.um.bielsko.pl w zakładce „Miasto i Mieszkańcy”

Możliwość komentowania jest wyłączona.