Kolejny projekt zagospodarowania przestrzennego w Starym Bielsku

Ogłoszenie prezydenta miasta Bielska – Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części miasta, ograniczonego ulicami: Al. Generała Andersa, Bohaterów Monte Casino, Okrężną Sarni Stok, Zuchów w Bielsku Białej.

pobierz dokument pdf

Możliwość komentowania jest wyłączona.