Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla

Opublikowano: 4 Kwi 2012

Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Dzielnicy Stare Bielsko za 2011 rok

Rada Osiedla Dzielnicy Stare Bielsko w okresie sprawozdawczym za 2011 rok
spotykała się w pierwsze poniedziałki miesiąca. Odbyło się również 1 spotkanie
dodatkowe na wniosek mieszkańców i 1 spotkanie ścisłe Zarządu.

W większości spotkań brali udział mieszkańcy, przedstawiciele Straży Miejskiej, dwukrotnie przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego, Radni Rady Miejskiej, Radny ze Starego Bielska Pan Adam Ruśniak i Radna spoza naszej dzielnicy Pani Grażyna Staniszewska oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Pan Wojciech Waluś.
W trakcie tych spotkań poruszono wiele ważnych dla naszej dzielnicy tematów jak:
kontynuacja przebudowy ulicy Sobieskiego, plan modernizacji ulicy Zapłocie Duże,
rozpatrywaliśmy prośby mieszkańców dotyczące możliwości położenia nawierzchni
asfaltowej na drogach: Kadłubka, Zdrowej, Hutniczej w kierunku ulicy Francuskiej, Szklanej w kierunku ulicy Francuskiej, Rezedowej.
zobacz więcej

WIELKANOC TUŻ,TUŻ…..

Opublikowano: 26 Mar 2012

…czyli czas malowania jaj !

Zapraszamy wszystkie dzieci
31 marca 2012r w godz. 11-14
do budynku OSP Stare Bielsko

W programie:
*malowanie pisanek
*wielkanocne zabawy
*projektowanie kartek i ozdób
*pogadanka o tradycjach wielkanocnych

Organizatorzy: Rada Osiedla oraz SOEK.

Zaproszenie

Opublikowano: 23 Mar 2012


RADA OSIEDLA STARE BIELSKO
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE RADY,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ:

30 MARCA 2012r. GODZ: 17.00
BUDYNEK OSP ul. SOBIESKIEGO 307A

Rekrutacja do przedszkoli 2012/2013

Opublikowano: 5 Mar 2012

NABÓR DO PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W BIELSKU – BIAŁEJ PRZEPROWADZONA ZOSTANIE W TERMINIE OD 27 LUTEGO DO 11 MARCA 2012r.

Szanowni Państwo!

W celu usprawnienia rekrutacji do przedszkoli na każdym etapie tego procesu, po raz kolejny uruchomiony zostaje ELEKTRONICZNY SYSTEM NABORU do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Miasto Bielsko – Biała. zobacz więcej