Plan zagospodarowania przestrzennego w Starym Bielsku

W dniu 29.01.2014 w Urzędzie Miasta Bielska Białej odbyła się komisja ,podczas której przedmiotem dyskusji były istotne sprawy z zakresu miasta.

Punktem szczególnie wzbudzającym poruszenie naszych Radnych była sprawa PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE WYTWÓRCZOŚCI   I  USŁUG W STARYM BIELSKU, POMIĘDZY RZEKĄ WAPIENICĄ, ULICĄ BOHATERÓW MONTE CASSINO, ULICĄ GEN,WŁADYSŁAWA ANDERSA  I LINIĄ ENERGETYCZNĄ 110 KW.

Plan został zdjęty z głosowania w 2013 roku,po protestach mieszkańców Starego Bielska, i licznych zażaleniach do planu.

W trakcie wtorkowej komisji na kolejne prośby mieszkańców oraz Pani Renaty Sołtysek Śmigiel z Rady Osiedla Starego Bielska wprowadzono zmiany do studium, korzystne dla owych mieszkańców. Dużym wsparciem wykazał się także nasz Radny Pan Adam Ruśniak, za co serdecznie dziękujemy.

Teraz, możemy liczyć jedynie na to, iż podczas glosowania Radni ustosunkują się jeszcze raz pozytywnie co do zmian planu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.