Spotkanie w Straży Miejskiej

W dniu 27 stycznia odbyło się spotkanie przewodniczących Rad Osiedli (naszym przedstawicielem była p.Magda Kulpińska) z Komendantem Straży Miejskiej – Panem Mirosławem Tronkowskim.
Dotyczyło ono informacji nt. monitoringu naszego miasta.
W ścisłym centrum oraz w miejscach rekreacyjnych, gdzie często odbywają się imprezy masowe zainstalowanych jest 40 kamer w systemie sieci szerokopasmowej, a docelowo będzie ich 82 sztuki.
Na stronie Straży Miejskiej można zapoznać się z efektami pracy strażników przy pomocy „magicznych oczu” .
Na tym samym spotkaniu poinformowano nas o tym, iż w najbliższym czasie zostanie zainstalowana jeszcze jedna kamera na Wzgórzu Trzech Lipek, działająca w systemie radiowym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.