Sukces starobielskiego przedszkola

DSC04981

UROCZYSTOŚĆ NADANIA CERTYFIKATU PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE DLA PRZEDSZKOLA NR 44 W STRARYM BIELSKU

10 października 2012r. odbyła się w Przedszkolu nr 44 w Starym Bielsku uroczystość nadania Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie z udziałem Prezydenta miasta Bielska-Białej Pana Jacka Krywulta oraz Śląskiego Kuratora Oświaty Pana Stanisława Fabera, radnych Pana Adama Ruśniaka i Pana Piotra Kochowskiego, przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury Pana Jana Dzidy, dyrektora MZO Pana Jana Solicha, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty Pani Elżbiety Adamowskiej, dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodycznego„ Metis” w Katowicach Pani Bożeny Bucka, adiunkta III Kliniki Chorób Dzieci U M w Białymstoku Pani doktor Bożeny Nowowiejskiej, przedstawicieli Związków Zawodowych, Rady Osiedla , Klubu Miłośników Starego Bielska, dyrektorów zaprzyjaźnionych przedszkoli i Szkoły.

Przedszkole w Starym Bielsku od 10 lat prowadzi innowacyjne działania prozdrowotne dla dzieci z całego miasta zajmując się szczególnie dziećmi alergicznymi. Ostatnio przystąpiliśmy do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i jesteśmy 21 przedszkolem na Śląsku, a jedynym w Bielsku-Białej funkcjonującym jako certyfikowana placówka Promująca Zdrowie. Według profesora Macieja Kaczmarskiego – Kierownika Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

„Najczęstszymi objawami sfery psychicznej w schorzeniach alergicznych są uporczywe bóle głowy, zaburzenia nastroju i zachowania. Powyższe dolegliwości wywołane są nadwrażliwością na nietolerowane przez organizm składniki pokarmowe. Często pojawiają się zaburzenia percepcyjno-motoryczne, zaburzenia koordynacji ruchowej i labilność emocjonalna oraz zaburzenia uwagi.”

Aby rozwiązać te problemy dzieci przewlekle chorych, nauczycielki z naszego przedszkola uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczny w Katowicach „ Metis”, napisały program z zakresu edukacji zdrowotnej pt „Stop Agresji” zwracając uwagę na zdrowe odżywianie się dzieci w oparciu o prawidłowe diety oraz pokojowe rozwiązywanie konfliktów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ryzyka dysleksji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.